Jump to content

phamduongchau

Members
  • Content Count

    0
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About phamduongchau

  • Birthday 02/04/1980
  1. Trung tâm tiếng Trung đông học viên nhất Hà Nội - Tiengtrung.vn

    Học tiếng Trung tại trung tâm tiếng Trung đông học viên nhất tại Hà Nội. Học tiếng Trung trực tiếp với vua tiếng Trung youtube Dương Châu. I’m teaching Chinese. Pls visit to study https://tiengtrung.vn/

×
×
  • Create New...